Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի 2016 թվականի բյուջե և կատարված ծախսերի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն

Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի տարեկան հաշվետվություն 2 Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի տարեկան հաշվետվություն 1 Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի տարեկան հաշվետվություն

Read more