Հաշվետվություններ

2020թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 2020թ 1-ին եռամսյակԴեբեդի միջնակարգ դպրոցի 2019 թ 4-րդ եռամսյակի հաշվԴեբեդի միջնակարգ դպրոցի 2019թ 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

2-րդ եռամսյակ 3

2-րդ եռամսյակ 2

2-րդ եռամսյակ 1

2-րդ Եռամսյակ

2-րդ Եռամսյակ Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի տարեկան հաշվետվություն

Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի տարեկան հաշվետվություն 1

Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի տարեկան հաշվետվություն 2

նախահաշիվ 3

նախահաշիվ 2

նախահաշիվ 1

նախահաշիվ

Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի հաստիքացուցակ 2016-2017 ուս տարի 2-րդ կ

Դեբեդի միջնակարգ դպրոցի տարեկան հաշվետվություն 1

2-րդ եռամսյակ 61

2-րդ եռամսյակ 42

2-րդ եռամսյակ 41

2-րդ եռամսյակ 21

2-րդ եռամսյակ 6

2-րդ եռամսյակ 5

2-րդ եռամսյակ 4

2018թ 1-ին կիսամյակ

Դեբեդի մ/դ 4-րդ եռ. հաշվետվ 1

Դեբեդի մ/դ 4-րդ եռ. հաշվետվ.

Դեբեդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2018 թ բյուջեի նախագիծ

Դեբեդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2018 թ բյուջեի նախագիծ 1

2-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ 62

Debed_01.10.18

Դեբեդ 2-րդ կիսամյակ

Դեբեդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2018 թ բյուջեի նախագիծ 1-ին կիսամ